ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 175
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังวน สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. ชลบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง สพป. ปทุมธานี เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น สพป. ลพบุรี เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 62.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 55.66 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน