ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 171
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป. ตราด 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบึงไม้ สพป. สระบุรี เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ สพป. สระบุรี เขต 1 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดคลองเม่า สพป. ลพบุรี เขต 1 81 ทอง 9  
13 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 9  
14 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 9  
15 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81 ทอง 9  
16 โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป. จันทบุรี เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 16  
20 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดยาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 73 เงิน 24  
27 โรงเรียนวัดอินทร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 24  
28 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน