ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดวังชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 68 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 68 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 66 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 66 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต 2 66 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป. สิงห์บุรี 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 65 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 61 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 61 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 60 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 58 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 53 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 49 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดสระพังลาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 43 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 42 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน