ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 92.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. สระแก้ว เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 91.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 91.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 91.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 91.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 91.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 91.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 91.20 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป. สมุทรสาคร 91.20 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91 ทอง 20  
21 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 91 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 91 ทอง 20  
23 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สพป. ปทุมธานี เขต 1 90.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนระเบียบวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 90.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 90.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดหนองแจง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. ชัยนาท 89.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 89.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 89.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนอรุณวิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 89.40 ทอง 31  
34 โรงเรียนบวรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 88 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 87.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหัวโกรก สพป. ชลบุรี เขต 1 87.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 87.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนวัดเขาขลุง สพป. ราชบุรี เขต 2 87.20 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 87 ทอง 42  
43 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองคาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 86.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 84.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 84.20 ทอง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน