ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดพืชนิมิต สพป. ปทุมธานี เขต 1 82.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 81.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 81.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 80.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. ชลบุรี เขต 1 78.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. ราชบุรี เขต 2 78.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง สพป. ราชบุรี เขต 1 76.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 75.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72.80 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน