ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 87.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 75.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด 70.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 66.20 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 66.20 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 64.20 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 55.20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 55.20 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 53.40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 51.80 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 50.80 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 45.20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 43.20 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต 2 40.60 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 38.80 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 38.20 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 34.80 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 33.60 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 33.40 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท 33.20 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 32.40 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 32 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 32 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 30.60 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. สิงห์บุรี 30.20 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 29.80 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 29.80 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 29.60 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านสีระมัน สพป. ระยอง เขต 2 29.40 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 29 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย สพป. เพชรบุรี เขต 2 28.60 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 27.20 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 26.80 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 25.40 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 25 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป. อ่างทอง 24 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 22.80 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 21 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 20.80 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดสุคนธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 20.60 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน