ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 73 เงิน 8  
11 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 73 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 72 เงิน 12  
14 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 68 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 61 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 61 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สพป. ลพบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 52 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 52 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 49 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 48 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 48 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนวัดสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต 1 47 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 46 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 44 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 43 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก สพป. ราชบุรี เขต 1 39 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 38 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 37 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 33 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น สพป. สระแก้ว เขต 2 32 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 30 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน