ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น สพป. ลพบุรี เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ สพป. ชลบุรี เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 2 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตราด 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน