ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชลบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดช่องพราน สพป. ราชบุรี เขต 2 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77 เงิน 9  
12 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 9  
13 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 9  
14 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 77 เงิน 9  
15 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเสมา สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 76 เงิน 16  
19 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 76 เงิน 16  
20 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 16  
21 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 75 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 1 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย สพป. เพชรบุรี เขต 2 67 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 67 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 67 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 67 ทองแดง 24  
29 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 66.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง สพป. ชลบุรี เขต 1 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 66 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 66 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด สพป. ระยอง เขต 2 65.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 65.67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 - -  
38 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -  
39 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน