ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 101
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป. สระบุรี เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 66 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 62 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ สพป. นครปฐม เขต 2 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนพระพิมลเสนี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 60 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป. นครนายก 60 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป. ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. จันทบุรี เขต 1 60 ทองแดง 13  
19 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ลพบุรี เขต 1 60 ทองแดง 13  
20 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 60 ทองแดง 13  
21 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 60 ทองแดง 13  
22 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 13  
23 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 60 ทองแดง 13  
24 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน