ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 81.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส สพป. อ่างทอง 80.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมาบประชัน สพป. ชลบุรี เขต 3 79.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง สพป. ตราด 79.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาพลัด สพป. สระบุรี เขต 1 77.30 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 77.30 เงิน 10  
12 โรงเรียนบางแม่หม้าย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. สมุทรสงคราม 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดเขาตะเครา สพป. เพชรบุรี เขต 1 77 เงิน 12  
15 โรงเรียนวันครู 2502 สพป. ปทุมธานี เขต 1 77 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านพุตะแบก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 76.30 เงิน 18  
19 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 76.30 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 76.30 เงิน 18  
21 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 76.30 เงิน 18  
22 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านวังวน สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดศิริมงคล สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 22  
25 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต 2 76 เงิน 22  
26 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 75.60 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75.60 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75.30 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 75.30 เงิน 30  
32 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.30 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดวิหารขาว สพป. สิงห์บุรี 75 เงิน 33  
36 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 74.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 74.60 เงิน 37  
39 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74.30 เงิน 39  
40 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. ระยอง เขต 2 74 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 74 เงิน 40  
43 โรงเรียนวัดไทยาวาส สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 40  
44 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 73 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 73 เงิน 44  
46 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย สพป. ชลบุรี เขต 1 72.30 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านซับจำปา สพป. ลพบุรี เขต 2 71.30 เงิน 47  
48 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 70.60 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน