สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปุณยาพร  กรไกร
 
1. นางสาวอักษราภัค  โสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ตรีสุวรรณ
 
1. นางสาวอักษราภัค  โสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สเกอร์ฟิวส์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   กิตติชัยฤทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 59.95 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปริยา  คะเชนเนียม
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน