สพป. ชลบุรี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3403 โรงเรียนจุกเสม็ด 1 6 3
2 3404 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 3 12 6
3 3405 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 2 4 3
4 3406 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 7 14 12
5 3410 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 8 15 14
6 3411 โรงเรียนบ้านชากนอก 1 2 2
7 3412 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 1 3 2
8 3413 โรงเรียนบ้านทางตรง 4 13 8
9 3414 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 4 4 4
10 3415 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 13 87 33
11 3416 โรงเรียนบ้านบางละมุง 1 1 1
12 3417 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 2 5 4
13 3418 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 4 7 6
14 3419 โรงเรียนบ้านมาบประชัน 1 3 2
15 3420 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 1 1 1
16 3421 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 6 14 9
17 3422 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 1 2 2
18 3423 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 3 2
19 3424 โรงเรียนบ้านหุบบอน 2 2 2
20 3425 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1 1 1
21 3426 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 1 3 2
22 3427 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 2 9 3
23 3428 โรงเรียนบ้านเขาดิน 2 43 5
24 3429 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 3 4 4
25 3430 โรงเรียนบ้านเขาหิน 1 1 1
26 3431 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 19 64 38
27 3432 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 6 18 9
28 3433 โรงเรียนบ้านโรงหีบ 1 1 1
29 3434 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 2 12 5
30 3435 โรงเรียนวัดตโปทาราม 1 3 2
31 3436 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 1 3 2
32 3437 โรงเรียนวัดนาพร้าว 12 22 18
33 3438 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 14 28 20
34 3439 โรงเรียนวัดบ้านนา 10 50 23
35 3440 โรงเรียนวัดมโนรม 3 28 9
36 3441 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 6 24 12
37 3442 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 16 50 32
38 3443 โรงเรียนวัดหนองขาม 1 2 2
39 3444 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 9 18 14
40 3445 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 5 7 7
41 3446 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 1 3 2
42 3447 โรงเรียนวัดเขาโพธ์ทอง 1 1 1
43 3448 โรงเรียนวัดโป่ง 5 32 11
44 3449 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 2 7 4
45 3454 โรงเรียนห้วยใหญ่ 1 1 1
46 3455 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 4 13 6
47 3456 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1 2 2
48 3457 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 4 20 8
49 3461 โรงเรียนเกล็ดแก้ว 1 1 1
50 3407 โรงเรียนดาราสมุทร 3 4 4
51 3408 โรงเรียนตันตรารักษ์ 2 2 2
52 3409 โรงเรียนธัมมศิริศึกษาสัตหีบ 2 3 3
53 3450 โรงเรียนศรีสุวิช 1 1 1
54 3451 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1 2 1
55 3452 โรงเรียนสัตหีบ 4 21 8
56 3453 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 1 1 1
57 3458 โรงเรียนอักษรพัทยา 2 4 3
58 3459 โรงเรียนอักษรศึกษา 3 3 3
59 3460 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 2 2 2
60 3462 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนด์ 1 1 1
61 3472 โรงเรียนเลิศปัญญา 6 10 9
62 3463 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านหนองชากแง้ว 1 7 3
63 3464 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 3 18 5
64 3465 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 2 3 3
65 3466 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 1 1 1
66 3467 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 3 28 9
67 3468 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 1 2 1
68 3469 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 4 23 5
69 3470 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 6 22 12
70 3471 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 1 1 1
รวม 249 828 440
1268

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]