สพป. ชลบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3349 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 5 17 9
2 3350 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 2 4 3
3 3351 โรงเรียนนันทนวิทย์ 3 7 5
4 3352 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 2 2
5 3353 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 1 1 1
6 3355 โรงเรียนบ้านคลองโค 1 3 2
7 3356 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 3 13 6
8 3357 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 2 6 4
9 3358 โรงเรียนบ้านทับร้าง 2 3 3
10 3359 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 3 13 6
11 3360 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 5 8 7
12 3361 โรงเรียนบ้านสระนา 1 2 2
13 3362 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 4 7 6
14 3363 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1 1 1
15 3364 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 1 1 1
16 3365 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 4 11 8
17 3366 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย 1 2 2
18 3367 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 4 8 7
19 3368 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 2 6 4
20 3369 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 10 86 28
21 3370 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 1 6 3
22 3371 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 3 47 12
23 3372 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 2 3 3
24 3373 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 1 2 2
25 3374 โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า 1 1 1
26 3375 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 9 11 11
27 3376 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 1 2 2
28 3377 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 1 3 2
29 3378 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1 2 1
30 3379 โรงเรียนวัดท่าบุญมี 1 2 2
31 3380 โรงเรียนวัดนากระรอก 4 32 10
32 3381 โรงเรียนวัดบางนาง 1 1 1
33 3382 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 3 13 6
34 3384 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 17 30 24
35 3385 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 7 30 17
36 3386 โรงเรียนวัดหนองกะขะ 1 1 1
37 3387 โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ 1 3 2
38 3388 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 3 7 6
39 3389 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 2 16 5
40 3390 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 1 1 1
41 3391 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม 1 1 1
42 3392 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 3 4 4
43 3393 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 1 3 2
44 3394 โรงเรียนวัดแปลงเกต 1 3 2
45 3395 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 1 1 1
46 3396 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 4 16 11
47 3398 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 9 28 17
48 3399 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 43 151 72
49 3400 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 29 117 55
50 3402 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 2 4 3
51 3354 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 1 2 2
52 3383 โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี 2 2 2
53 3397 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 2 19 4
54 3401 โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 5 13 8
รวม 221 778 403
1181

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]