สพป. ชลบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3281 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1 1 1
2 3282 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1 3 2
3 3283 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 17 32 25
4 3286 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1 3 2
5 3288 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1 8 3
6 3289 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 2 2 2
7 3290 โรงเรียนบ้านชากนา 3 7 6
8 3291 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1 1 1
9 3292 โรงเรียนบ้านท่าจาม 1 6 3
10 3293 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 2 3 3
11 3294 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 12 29 18
12 3295 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 1 5 2
13 3296 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1 3 2
14 3297 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 3 7 6
15 3298 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 6 21 11
16 3299 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 2 13 3
17 3300 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1 1 1
18 3301 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 3 41 11
19 3302 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 2 1
20 3303 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 4 21 9
21 3304 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 4 9 6
22 3305 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 4 11 7
23 3306 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 2 4 4
24 3307 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 7 33 13
25 3309 โรงเรียนบ้านเขาแรต 1 1 1
26 3310 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1 3 2
27 3311 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 3 2
28 3312 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 1 1 1
29 3315 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 5 11 6
30 3316 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 2 3 3
31 3317 โรงเรียนวัดตาลล้อม 1 1 1
32 3318 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 26 68 46
33 3319 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 3 3 3
34 3320 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1 1 1
35 3321 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 6 11 9
36 3322 โรงเรียนวัดผาสุการาม 2 4 4
37 3323 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 2 4 3
38 3324 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 2 2 2
39 3325 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 1 3 2
40 3326 โรงเรียนวัดหนองยาง 5 8 7
41 3333 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 43 169 76
42 3334 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1 1 1
43 3335 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 2 8 4
44 3336 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1 1 1
45 3337 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1 1 1
46 3338 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 6 21 12
47 3339 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 4 7 6
48 3279 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 2 2 2
49 3280 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 1 10 1
50 3284 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 2 6 4
51 3285 โรงเรียนธรรมวาที 2 11 4
52 3287 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 1 1
53 3313 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 1 1
54 3314 โรงเรียนร่มไม้ 1 1 1
55 3327 โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 5 4
56 3328 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 1 3 1
57 3329 โรงเรียนสถาพรพิทยา 1 6 3
58 3331 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 1 1
59 3332 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 8 2
60 3347 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 3 3 3
61 3348 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1 3 2
62 3308 โรงเรียนบ้านเขาซก 4 45 14
63 3340 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 4 5 5
64 3341 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 3 30 10
65 3342 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 1 3 1
66 3343 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 7 13 9
67 3344 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 1 1 1
68 3345 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 1 1 1
69 3346 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 5 15 7
70 3330 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 2 2 2
รวม 247 777 416
1193

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]