สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3551 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 2 2 2
2 3554 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 5 16 8
3 3556 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 1 3 2
4 3557 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 2 4 4
5 3558 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 3 3 3
6 3559 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 3 20 7
7 3560 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1 1 1
8 3561 โรงเรียนบ้านท่าซุง 1 3 2
9 3562 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 6 14 10
10 3563 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 6 2
11 3564 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 2 7 3
12 3565 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 3 12 5
13 3566 โรงเรียนบ้านยางแดง 1 3 2
14 3567 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 4 8 6
15 3568 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 11 30 18
16 3569 โรงเรียนบ้านวังหิน 4 7 6
17 3570 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 2 13 5
18 3571 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 1 2 2
19 3572 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 3 5 4
20 3573 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 17 51 31
21 3574 โรงเรียนบ้านหนองคอก 3 21 9
22 3575 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 14 54 21
23 3576 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 9 96 28
24 3577 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 7 6
25 3578 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 4 8 7
26 3579 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 1 1
27 3580 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 10 4
28 3581 โรงเรียนบ้านหินแร่ 4 17 8
29 3582 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 1 1 1
30 3583 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 3 13 5
31 3584 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 1 2 1
32 3585 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1 1 1
33 3586 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 7 15 13
34 3587 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 2 3 3
35 3588 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 4 14 9
36 3589 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 2 5 4
37 3590 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 1 1 1
38 3592 โรงเรียนวัดชำป่างาม 2 3 3
39 3593 โรงเรียนวัดดงยาง 2 5 4
40 3594 โรงเรียนวัดดอนทอง 2 3 3
41 3595 โรงเรียนวัดดอนท่านา 2 3 3
42 3596 โรงเรียนวัดต้นตาล 4 4 4
43 3597 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 25 62 38
44 3598 โรงเรียนวัดธารพูด 4 4 4
45 3599 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 6 24 11
46 3600 โรงเรียนวัดบางตลาด 5 25 11
47 3601 โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 2 3 2
48 3602 โรงเรียนวัดวังเย็น 2 7 5
49 3603 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 1 2 1
50 3604 โรงเรียนวัดสามร่ม 2 6 4
51 3605 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 1 3 2
52 3606 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 4 6 5
53 3607 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 1 1 1
54 3608 โรงเรียนวัดหนองแหน 2 4 3
55 3609 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 2 37 10
56 3610 โรงเรียนวัดหินดาษ 3 3 3
57 3611 โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 1 2 1
58 3612 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 2 3 3
59 3613 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 4 18 10
60 3614 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 1 3 2
61 3615 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 2 18 6
62 3616 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 2 8 5
63 3617 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 4 24 10
64 3618 โรงเรียนสียัดพัฒนา 2 29 9
65 3552 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 1 9 3
66 3553 โรงเรียนดาราจรัส 1 3 2
67 3555 โรงเรียนธีราวิทยา 1 1 1
68 3591 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 1 5 2
69 3619 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 2 5 3
70 3620 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง 2 15 6
71 3621 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์ 3 5 4
72 3622 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 1 2 1
รวม 237 834 430
1264

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]