สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3473 โรงเรียนคลองพานทอง 1 8 3
2 3475 โรงเรียนบึงสิงโต 3 10 6
3 3476 โรงเรียนบ้านคลอง 21 1 3 2
4 3477 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 2 9 5
5 3478 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 6 10 8
6 3479 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 1 1 1
7 3480 โรงเรียนบ้านสีล้ง 1 2 1
8 3481 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 1 3 2
9 3482 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 2 4 3
10 3483 โรงเรียนพระพิมลเสนี 3 5 4
11 3486 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 2 5 4
12 3487 โรงเรียนวัดคลอง 18 1 1 1
13 3488 โรงเรียนวัดคลองสวน 2 2 2
14 3489 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 4 8 6
15 3490 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 1 6 3
16 3491 โรงเรียนวัดดอนทอง 24 98 48
17 3492 โรงเรียนวัดทด 3 9 6
18 3493 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 3 5 4
19 3494 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 1 1 1
20 3495 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 16 49 31
21 3496 โรงเรียนวัดบางสมัคร 3 3 3
22 3497 โรงเรียนวัดบางเกลือ 1 1 1
23 3498 โรงเรียนวัดบางแสม 5 32 15
24 3499 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 2 4 2
25 3500 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 1 6 3
26 3501 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 4 7 6
27 3502 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 5 53 16
28 3503 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 2 11 5
29 3504 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 3 12 5
30 3505 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 1 1 1
31 3506 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 2 23 8
32 3507 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 3 5 4
33 3508 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 2 19 7
34 3509 โรงเรียนวัดล่าง 5 11 8
35 3510 โรงเรียนวัดศรีมงคล 1 1 1
36 3511 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 5 9 8
37 3512 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 1 2 2
38 3513 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 7 12 9
39 3514 โรงเรียนวัดสองคลอง 1 1 1
40 3516 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 3 7 5
41 3517 โรงเรียนวัดเขาดิน 1 2 2
42 3518 โรงเรียนวัดเทพราช 2 7 4
43 3519 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 1 3 2
44 3520 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 1 1
45 3521 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 1 3 1
46 3523 โรงเรียนวัดไชยธารา 1 2 1
47 3524 โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 1 2 2
48 3525 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 2 12 5
49 3526 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 2 7 4
50 3527 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 3 17 6
51 3528 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 2 11 4
52 3529 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 2 2 2
53 3530 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 2 4 3
54 3531 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 1 3 2
55 3532 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 2 12 5
56 3533 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 1 3 2
57 3534 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 1 3 2
58 3535 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 10 32 19
59 3536 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 2 2 2
60 3537 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1 1 1
61 3538 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 5 16 9
62 3539 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 6 19 10
63 3540 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 1 1 1
64 3541 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 1 2 2
65 3542 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 19 73 29
66 3543 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 3 6 6
67 3550 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 4 15 7
68 3522 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 2 2 2
69 3474 โรงเรียนดาราสมุทร 3 47 12
70 3484 โรงเรียนมารดานฤมล 2 4 3
71 3485 โรงเรียนวัฒนาลัย 1 2 2
72 3544 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 1 1 1
73 3545 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 2 11 2
74 3546 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 1 1 1
75 3515 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 1 15 5
76 3547 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 4 5 4
77 3548 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 2 4 2
78 3549 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 8 29 14
รวม 240 841 433
1274

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]