สพป. อ่างทอง

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5539 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 3 4 3
2 5540 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 4 7 6
3 5541 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 2 4 3
4 5542 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 2 3 3
5 5543 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 12 62 27
6 5544 โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 1 2 2
7 5545 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 5 18 11
8 5546 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 3 12 7
9 5547 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 2 2 2
10 5548 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 2 6 4
11 5549 โรงเรียนวัดข่อย 1 5 2
12 5550 โรงเรียนวัดคำหยาด 1 2 2
13 5551 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 2 7 4
14 5552 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 1 1 1
15 5553 โรงเรียนวัดต้นทอง 2 6 4
16 5554 โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) 1 1 1
17 5555 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 1 1 1
18 5556 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1 3 2
19 5557 โรงเรียนวัดท่าตลาด 1 3 2
20 5558 โรงเรียนวัดนางชำ 1 1 1
21 5559 โรงเรียนวัดนางเล่ว 7 29 12
22 5560 โรงเรียนวัดน้อย 1 6 3
23 5561 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 3 3 3
24 5562 โรงเรียนวัดบ้านป่า 7 27 14
25 5563 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 1 3 2
26 5564 โรงเรียนวัดบ้านแก 4 15 7
27 5565 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 2 6 3
28 5566 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 1 1 1
29 5567 โรงเรียนวัดมหานาม 1 1 1
30 5568 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 23 43 33
31 5569 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 3 3 3
32 5570 โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 1 3 1
33 5571 โรงเรียนวัดรุ้ง 5 9 7
34 5572 โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 1 3 2
35 5574 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 2 4 3
36 5575 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 15 52 26
37 5576 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1 3 2
38 5577 โรงเรียนวัดหนองยาง 9 15 13
39 5578 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 1 2 2
40 5579 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 2 7 4
41 5580 โรงเรียนวัดอบทม 6 16 11
42 5581 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 1 3 2
43 5582 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 5 8 7
44 5583 โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) 1 3 2
45 5584 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 4 20 12
46 5585 โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 1 1 1
47 5586 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 1 2 2
48 5587 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 5 16 11
49 5588 โรงเรียนวัดไชโย 2 3 3
50 5589 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 1 1
51 5590 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 1 1 1
52 5591 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 2 11 5
53 5592 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 11 22 17
54 5593 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 1 1 1
55 5594 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 33 99 59
56 5595 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 2 2 2
57 5596 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 2 4 3
58 5573 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1 1 1
59 5597 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1 38 5
60 5598 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 4 4 4
61 5599 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 1 1 1
รวม 224 642 381
1023

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]