สพป. จันทบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3755 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 1 1 1
2 3756 โรงเรียนบ้านคลองคต 2 2 2
3 3757 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 3 7 5
4 3758 โรงเรียนบ้านคลองบอน 3 4 4
5 3759 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 2 13 5
6 3760 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 3 6 5
7 3761 โรงเรียนบ้านจางวาง 1 6 3
8 3762 โรงเรียนบ้านซับตารี 2 37 2
9 3763 โรงเรียนบ้านดงจิก 6 11 10
10 3764 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1 1 1
11 3765 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 3 12 6
12 3766 โรงเรียนบ้านตาเรือง 10 35 20
13 3767 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 1 1 1
14 3768 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 7 18 13
15 3769 โรงเรียนบ้านทับช้าง 26 43 28
16 3770 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 5 5 5
17 3771 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 2 1
18 3772 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 2 6 4
19 3773 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 2 2 2
20 3774 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 3 5 4
21 3775 โรงเรียนบ้านประตง 4 11 7
22 3776 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 6 12 11
23 3777 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 2 2 2
24 3778 โรงเรียนบ้านมะขาม 6 22 11
25 3779 โรงเรียนบ้านสวนส้ม 1 1 1
26 3780 โรงเรียนบ้านหนองบอน 3 7 6
27 3781 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 4 13 7
28 3782 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 6 13 10
29 3783 โรงเรียนบ้านแหลม 5 14 10
30 3784 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 10 48 21
31 3785 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 1 1 1
32 3786 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 1 1
33 3787 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1 3 2
34 3789 โรงเรียนมิตรภาพ 20 1 5 2
35 3790 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 2 5 4
36 3791 โรงเรียนวัดกะทิง 1 3 2
37 3792 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 2 6 3
38 3793 โรงเรียนวัดคลองพลู 3 10 6
39 3794 โรงเรียนวัดตกพรม 7 26 12
40 3795 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 1 3 2
41 3796 โรงเรียนวัดทับไทร 7 21 14
42 3797 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 8 30 14
43 3798 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 2 9 5
44 3799 โรงเรียนวัดบางกะไชย 2 10 4
45 3800 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1 1 1
46 3801 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 4 4 4
47 3802 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1 1 1
48 3803 โรงเรียนวัดผักกาด 1 1 1
49 3804 โรงเรียนวัดพังงอน 3 6 5
50 3805 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 2 3 3
51 3806 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 2 4 3
52 3807 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1 1 1
53 3808 โรงเรียนวัดสำโรง 5 14 10
54 3809 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 1 1 1
55 3810 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 5 9 7
56 3811 โรงเรียนวัดโป่ง 1 6 3
57 3813 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1 2 2
58 3814 โรงเรียนหนองมะค่า 1 2 2
59 3788 โรงเรียนปะตงวิทยา 1 1 1
60 3812 โรงเรียนศรีหฤทัย 5 7 7
61 3815 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 5 48 16
รวม 210 604 348
952

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]