สพป. จันทบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3711 โรงเรียนบ้านคลองกะพง 1 9 3
2 3712 โรงเรียนบ้านคลองครก 5 7 6
3 3713 โรงเรียนบ้านคลองลาว 2 11 4
4 3714 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 8 29 16
5 3715 โรงเรียนบ้านซอยสอง 3 7 6
6 3716 โรงเรียนบ้านตาเลียว 1 1 1
7 3717 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 2 4 3
8 3718 โรงเรียนบ้านประแกต 1 1 1
9 3719 โรงเรียนบ้านยางระหง 1 3 2
10 3720 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 3 9 6
11 3721 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 7 17 12
12 3722 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1 2 2
13 3723 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 1 6 3
14 3724 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1 8 3
15 3725 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1 1 1
16 3726 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 5 11 10
17 3727 โรงเรียนบ้านแก้ว 6 13 12
18 3728 โรงเรียนบ้านโคกวัด 3 11 6
19 3730 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 7 19 13
20 3731 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 17 25 22
21 3732 โรงเรียนวัดช้างข้าม 1 1 1
22 3733 โรงเรียนวัดดอนตาล 1 1 1
23 3734 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 2 4 3
24 3735 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 5 7 6
25 3736 โรงเรียนวัดสิงห์ 7 20 14
26 3737 โรงเรียนวัดหนองคัน 5 17 10
27 3738 โรงเรียนวัดหนองบัว 1 1 1
28 3739 โรงเรียนวัดหนองแหวน 2 4 3
29 3740 โรงเรียนวัดเกาะขวาง 1 1 1
30 3741 โรงเรียนวัดเขาวงกต 1 1 1
31 3742 โรงเรียนวัดเนินสูง 2 16 6
32 3743 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 1 3 2
33 3744 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 1 3 2
34 3745 โรงเรียนวัดโป่งแรด 1 1 1
35 3746 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 7 14 12
36 3748 โรงเรียนสฤษดิเดช 59 138 88
37 3749 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 21 57 34
38 3750 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 5 28 13
39 3710 โรงเรียนตังเอ็ง 2 12 5
40 3729 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 1 2 1
41 3747 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 12 39 18
42 3751 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 3 10 3
43 3753 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 2 3 2
44 3754 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 4 4 4
45 3709 โรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว 1 2 2
46 3752 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 3 3 3
รวม 227 586 369
955

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]