สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5832 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1 1 1
2 5833 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1 1 1
3 5834 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 1 1
4 5835 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 1 3 2
5 5836 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 3 3 3
6 5837 โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 1 1 1
7 5838 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 2 5 2
8 5839 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 1 1
9 5840 โรงเรียนบ้านปากดง 2 5 4
10 5841 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 6 25 12
11 5842 โรงเรียนบ้านรังงาม 1 10 3
12 5843 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 7 16 13
13 5844 โรงเรียนบ้านลาด 1 3 2
14 5845 โรงเรียนบ้านวังยาว 3 9 6
15 5846 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 1 3 2
16 5847 โรงเรียนบ้านสระเตย 3 4 4
17 5848 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1 1 1
18 5849 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 8 5
19 5850 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1 1 1
20 5851 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 2 3 3
21 5852 โรงเรียนบ้านหนองนา 1 3 2
22 5853 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 5 2
23 5854 โรงเรียนบ้านหนองยาว 4 9 7
24 5855 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 4 10 8
25 5856 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 2 2
26 5857 โรงเรียนบ้านหนองโก 4 10 7
27 5858 โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 2 6 4
28 5859 โรงเรียนบ้านแจงงาม 1 2 2
29 5860 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 1 1 1
30 5861 โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 1 2 2
31 5862 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 3 9 6
32 5863 โรงเรียนวัดคลองขอม 1 3 2
33 5864 โรงเรียนวัดดอนตาล 1 1 1
34 5865 โรงเรียนวัดดอนไร่ 1 1 1
35 5866 โรงเรียนวัดด่านช้าง 9 33 17
36 5867 โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 1 3 2
37 5868 โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 1 1 1
38 5869 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 2 21 7
39 5870 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 1 1 1
40 5871 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 1 1 1
41 5872 โรงเรียนวัดน้ำพุ 5 8 7
42 5873 โรงเรียนวัดบางขวาก 13 23 18
43 5874 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 3 5 4
44 5875 โรงเรียนวัดบ้านทึง 1 3 2
45 5876 โรงเรียนวัดป่าสะแก 9 18 16
46 5877 โรงเรียนวัดยางนอน 2 4 4
47 5878 โรงเรียนวัดลำพันบอง 2 4 4
48 5879 โรงเรียนวัดวังจิก 3 6 6
49 5880 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 1 3 2
50 5881 โรงเรียนวัดสามชุก 2 7 3
51 5882 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 3 5 4
52 5883 โรงเรียนวัดสามเอก 3 22 7
53 5884 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1 5 2
54 5885 โรงเรียนวัดหนองทราย 8 10 8
55 5886 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 10 31 19
56 5887 โรงเรียนวัดหนองเปาะ 1 3 2
57 5888 โรงเรียนวัดหนองโรง 1 2 2
58 5890 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 10 20 16
59 5892 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 20 72 35
60 5893 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 5 15 8
61 5895 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 12 32 19
62 5896 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 6 41 19
63 5889 โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 1 1
64 5891 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 2 11 4
65 5894 โรงเรียนอนุบาลเขาพระ 1 10 1
รวม 208 589 357
946

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]