สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5769 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1 2 2
2 5770 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1 5 2
3 5771 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 6 20 12
4 5772 โรงเรียนบ้านทะเลบก 1 1 1
5 5773 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1 3 2
6 5774 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 1 3 2
7 5775 โรงเรียนบ้านหนองจิก 2 3 2
8 5776 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 2 18 2
9 5777 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 1 2 2
10 5778 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 2 11 4
11 5779 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 2 2 2
12 5780 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 1 1
13 5781 โรงเรียนบ้านหัววัง 3 8 5
14 5782 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 2 4 3
15 5783 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 3 2
16 5784 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 3 10 6
17 5785 โรงเรียนพลับพลาไชย 7 46 18
18 5786 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 7 20 13
19 5787 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 5 9 6
20 5788 โรงเรียนรัตนศึกษา 3 4 4
21 5789 โรงเรียนรัตนไพศาล 2 2 2
22 5790 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 6 22 10
23 5791 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 1 2 2
24 5792 โรงเรียนวัดจันทราวาส 6 16 11
25 5793 โรงเรียนวัดจำปา 3 13 6
26 5794 โรงเรียนวัดชีธาราม 1 1 1
27 5795 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1 2 2
28 5796 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 4 18 8
29 5797 โรงเรียนวัดทับกระดาน 7 9 7
30 5798 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 11 26 19
31 5799 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1 3 1
32 5800 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 26 49 41
33 5801 โรงเรียนวัดนันทวัน 1 3 2
34 5802 โรงเรียนวัดบางสาม 1 3 2
35 5803 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 1 2 2
36 5804 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1 3 2
37 5805 โรงเรียนวัดรางกร่าง 2 4 2
38 5806 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1 3 2
39 5807 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 1 3 2
40 5808 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 2 6 4
41 5809 โรงเรียนวัดสระด่าน 4 10 7
42 5810 โรงเรียนวัดสระพังลาน 1 2 1
43 5811 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1 1 1
44 5812 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 3 3
45 5813 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1 2 1
46 5814 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 2 2 2
47 5815 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 2 2 2
48 5816 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1 3 2
49 5817 โรงเรียนวัดหนองแจง 3 6 6
50 5818 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 5 10 8
51 5819 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 6 16 10
52 5820 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 1 10 3
53 5821 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 1 3 2
54 5822 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 2 6 4
55 5823 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 2 6 3
56 5824 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1 2 2
57 5825 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 6 14 11
58 5826 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 11 55 25
59 5827 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 7 18 11
60 5828 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1 3 2
61 5829 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 10 20 12
62 5830 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 3 5 4
63 5831 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 3 3 3
รวม 207 567 344
911

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]