สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5709 โรงเรียนกฤษณา 7 18 12
2 5710 โรงเรียนคี่ตี้ 1 2 1
3 5711 โรงเรียนบางปลาม้า 2 2 2
4 5712 โรงเรียนบางแม่หม้าย 3 6 5
5 5713 โรงเรียนบ้านดอนโพ 3 3 3
6 5714 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 7 29 15
7 5715 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 1 2 2
8 5716 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 3 2
9 5717 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1 6 3
10 5718 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 1 1 1
11 5719 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 3 3 3
12 5720 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 3 5 4
13 5721 โรงเรียนวัดคลองโมง 1 6 3
14 5722 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 1 1 1
15 5723 โรงเรียนวัดช่องลม 4 8 7
16 5724 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 1 1 1
17 5725 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 1 1 1
18 5726 โรงเรียนวัดดาว 2 4 3
19 5727 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 1 1 1
20 5728 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 2 6 4
21 5729 โรงเรียนวัดบางจิก 1 2 2
22 5730 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1 2 2
23 5731 โรงเรียนวัดปู่เจ้า 1 7 3
24 5732 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 2 20 6
25 5733 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 5 7 7
26 5734 โรงเรียนวัดพระธาตุ 3 9 6
27 5735 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 1 3 2
28 5736 โรงเรียนวัดยาง 3 7 5
29 5737 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1 1 1
30 5738 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 3 2
31 5739 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 1 20 6
32 5740 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1 6 3
33 5741 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 6 13 7
34 5742 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 2 6 4
35 5743 โรงเรียนวัดวังพระนอน 4 7 7
36 5744 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 1 5 2
37 5745 โรงเรียนวัดสระประทุม 2 6 4
38 5746 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 5 8 8
39 5747 โรงเรียนวัดสามจุ่น 1 1 1
40 5748 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 2 13 5
41 5749 โรงเรียนวัดสุขเกษม 1 6 3
42 5750 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 2 13 5
43 5751 โรงเรียนวัดองครักษ์ 1 3 2
44 5752 โรงเรียนวัดเขาดิน 4 8 6
45 5753 โรงเรียนวัดเสาธง 4 4 4
46 5754 โรงเรียนวัดแก้ว 1 2 1
47 5755 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 2 3 3
48 5756 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 1 5 2
49 5757 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 2 4 3
50 5758 โรงเรียนศุภลักษณ์ 2 4 2
51 5759 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 36 97 60
52 5760 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 9 25 15
53 5761 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 16 35 26
54 5762 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 1 2 1
55 5763 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 12 49 18
56 5764 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 8 15 10
57 5765 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1 3 1
58 5766 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 2 3 3
59 5767 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 1 1 1
60 5768 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 1 5 2
รวม 197 541 325
866

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]