สพป. สิงห์บุรี

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5029 โรงเรียนค่ายบางระจัน 1 1 1
2 5030 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 4 6 6
3 5031 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 3 9 6
4 5032 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 3 3 3
5 5033 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 4 10 7
6 5034 โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 1 1 1
7 5035 โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 3 2
8 5036 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 2 6 3
9 5037 โรงเรียนบ้านเก่า 1 2 2
10 5038 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 1 1 1
11 5039 โรงเรียนวัดกลาง 2 6 4
12 5040 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 1 3 2
13 5041 โรงเรียนวัดข่อย 7 9 9
14 5042 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 1 2 1
15 5043 โรงเรียนวัดคีม 7 14 10
16 5044 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 3 7 5
17 5045 โรงเรียนวัดตะโกรวม 1 2 2
18 5046 โรงเรียนวัดตุ้มหู 2 6 3
19 5047 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 4 17 7
20 5048 โรงเรียนวัดน้อย 1 1 1
21 5049 โรงเรียนวัดบางปูน 4 18 8
22 5050 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 2 5 4
23 5051 โรงเรียนวัดบ้านลำ 5 12 8
24 5052 โรงเรียนวัดประดับ 1 1 1
25 5053 โรงเรียนวัดประสาท 1 1 1
26 5054 โรงเรียนวัดประโชติการาม 5 10 9
27 5055 โรงเรียนวัดปลาไหล 3 7 4
28 5056 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 8 46 18
29 5057 โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 1 1 1
30 5058 โรงเรียนวัดวังกะจับ 1 10 3
31 5059 โรงเรียนวัดวิหารขาว 1 3 2
32 5060 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 1 1
33 5061 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 5 14 7
34 5062 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 1 5 2
35 5063 โรงเรียนวัดอัมพวัน 3 6 5
36 5064 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 4 6 5
37 5065 โรงเรียนวัดเชียงราก 3 3 3
38 5066 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 9 24 16
39 5067 โรงเรียนวัดเสือข้าม 2 11 5
40 5068 โรงเรียนวัดแหลมคาง 2 6 4
41 5069 โรงเรียนวัดโคปูน 1 3 2
42 5070 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 7 18 14
43 5071 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 8 72 20
44 5072 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1 10 3
45 5073 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 1 2 2
46 5074 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 4 6 4
47 5075 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 2 12 5
48 5076 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 2 3 3
49 5077 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 27 54 44
50 5078 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 1 2 2
51 5080 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 1 1 1
52 5082 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 5 14 10
53 5084 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 1 1 1
54 5081 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 6 8 6
55 5083 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 3 6 5
56 5079 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 9 23 12
รวม 191 534 317
851

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]