สพป. สระบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5403 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 1 2 2
2 5404 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 2 4 3
3 5405 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 6 20 12
4 5406 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ 1 5 2
5 5407 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 1 1 1
6 5408 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 5 12 7
7 5409 โรงเรียนบ้านธารทองแดง 1 3 2
8 5410 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 7 13 9
9 5411 โรงเรียนบ้านพุซาง 5 9 7
10 5412 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 2 2 2
11 5413 โรงเรียนบ้านสระลำใย 1 1 1
12 5414 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 1 2 2
13 5415 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 2 6 4
14 5416 โรงเรียนบ้านเขาพลัด 2 13 5
15 5417 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 2 21 7
16 5418 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 3 3 3
17 5419 โรงเรียนวัดท่าวัว 1 1 1
18 5420 โรงเรียนวัดบ้านยาง 1 3 2
19 5421 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1 3 2
20 5422 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 1 3 2
21 5423 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 5 2
22 5424 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 1 1 1
23 5425 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 2 2 2
24 5426 โรงเรียนวัดพุแค 1 2 1
25 5427 โรงเรียนวัดมะขามเรียง 2 4 3
26 5428 โรงเรียนวัดม่วงน้อย 1 2 2
27 5429 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1 6 1
28 5430 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 1 6 3
29 5431 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 2 8 4
30 5432 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 1 3 2
31 5433 โรงเรียนวัดหนองบัว 2 11 4
32 5434 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 4 4 4
33 5435 โรงเรียนวัดหนองสีดา 1 1 1
34 5436 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 2 3 3
35 5437 โรงเรียนวัดหัวถนน 2 4 3
36 5438 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 5 12 9
37 5439 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 5 12 8
38 5440 โรงเรียนวัดแพะโคก 1 5 2
39 5441 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 19 34 25
40 5442 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 1 1 1
41 5443 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 2 2 2
42 5444 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 19 75 42
43 5445 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 5 15 10
44 5446 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 2 39 10
45 5447 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 1 10 5
46 5448 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 6 31 10
47 5449 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 52 115 75
48 5450 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 2 5 4
49 5451 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 1 3 2
50 5452 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 8 18 15
51 5454 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 2 6 4
52 5453 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 4 18 8
รวม 205 590 344
934

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]