สพป. สระแก้ว เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5242 โรงเรียนกรุงไทย 1 1 1
2 5243 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 5 11 6
3 5244 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1 6 3
4 5245 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 2 8 4
5 5246 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1 3 2
6 5247 โรงเรียนบีกริม 2 4 4
7 5248 โรงเรียนบ้านกะสัง 4 26 12
8 5249 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 4 10 6
9 5250 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 19 6
10 5251 โรงเรียนบ้านคลองวัว 2 2 2
11 5252 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 10 3
12 5253 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 1 3 2
13 5254 โรงเรียนบ้านตะโก 1 3 2
14 5255 โรงเรียนบ้านทดเจริญ 2 8 4
15 5256 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1 1 1
16 5257 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 6 16 9
17 5258 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1 10 3
18 5259 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 13 22 19
19 5260 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 1 1 1
20 5261 โรงเรียนบ้านรัตนะ 7 20 12
21 5262 โรงเรียนบ้านละลมติม 2 8 4
22 5263 โรงเรียนบ้านวังยาว 3 12 5
23 5264 โรงเรียนบ้านวังรี 1 5 2
24 5265 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1 3 2
25 5266 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 1 2 2
26 5267 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 10 8
27 5268 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 10 6
28 5269 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 8 18 14
29 5270 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 1 9 3
30 5271 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 1 1
31 5272 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1 2 2
32 5273 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 9 6
33 5274 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 23 7
34 5275 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 4 4
35 5276 โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 2 2
36 5277 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 3 2
37 5278 โรงเรียนบ้านหันทราย 4 7 7
38 5279 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 3 9 6
39 5280 โรงเรียนบ้านเขาจาน 1 3 2
40 5281 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1 1 1
41 5282 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1 1 1
42 5283 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 2 6 4
43 5284 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 3 13 6
44 5285 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 1 1 1
45 5286 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 1 1 1
46 5287 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1 2 2
47 5288 โรงเรียนบ้านโคกสูง 2 4 3
48 5289 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 3 13 6
49 5290 โรงเรียนบ้านโคกไพล 2 9 5
50 5291 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 3 8 6
51 5292 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 2 2
52 5293 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 3 8 6
53 5294 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 3 9 6
54 5295 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 3 3 3
55 5296 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 1 2 2
56 5297 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 5 9 7
57 5300 โรงเรียนร่มเกล้า 4 13 7
58 5301 โรงเรียนวัดหนองติม 5 5 5
59 5302 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 2 2 2
60 5303 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 1 2 2
61 5304 โรงเรียนสระปทุม 5 9 7
62 5305 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 1 34 8
63 5307 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 3 7 5
64 5308 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 15 61 28
65 5309 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 7 15 9
66 5310 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 5 14 7
67 5313 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 4 45 12
68 5314 โรงเรียนเมืองไผ่ 1 2 2
69 5315 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1 6 4
70 5298 โรงเรียนพรพงษ์กุล 2 4 2
71 5299 โรงเรียนพวงคราม 16 29 23
72 5306 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 6 15 11
73 5311 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 6 8 7
74 5312 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 4 6 5
รวม 225 693 395
1088

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]