สพป. สมุทรสาคร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5122 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 7 35 13
2 5123 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 1 1 1
3 5124 โรงเรียนบ้านคลองแค 3 15 6
4 5125 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 4 9 6
5 5126 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1 2 2
6 5127 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 2 16 4
7 5128 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 1 2 1
8 5129 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 16 41 26
9 5130 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 7 26 15
10 5131 โรงเรียนบ้านโคก 1 3 2
11 5132 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 1 5 2
12 5134 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 1 1 1
13 5135 โรงเรียนวัดคลองครุ 9 27 18
14 5136 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 3 4 4
15 5137 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 1 16 5
16 5138 โรงเรียนวัดท่าเสา 11 49 25
17 5139 โรงเรียนวัดนางสาว 3 5 5
18 5140 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 2 6 3
19 5141 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 2 7 4
20 5142 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1 1 1
21 5143 โรงเรียนวัดปากบ่อ 2 3 3
22 5144 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 5 8 7
23 5145 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 11 26 20
24 5146 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 11 39 21
25 5147 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 12 48 24
26 5148 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 5 126 28
27 5149 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 3 5 5
28 5150 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 1 1 1
29 5151 โรงเรียนวัดศรีเมือง 1 3 2
30 5152 โรงเรียนวัดศิริมงคล 1 3 1
31 5153 โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 5 2
32 5154 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 3 13 6
33 5155 โรงเรียนวัดหนองบัว 2 6 4
34 5156 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 2 4 4
35 5157 โรงเรียนวัดอ่างทอง 2 9 5
36 5158 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 2 6 3
37 5159 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 1 1 1
38 5160 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 9 15 14
39 5161 โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) 1 3 2
40 5162 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 2 10 4
41 5163 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 6 23 12
42 5164 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1 3 2
43 5165 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 2 4 3
44 5166 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 9 34 17
45 5168 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 1 1 1
46 5169 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 2 2 2
47 5171 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎิ์ 2 26 8
48 5172 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 4 8 7
49 5173 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 14 22 19
50 5180 โรงเรียนเอกชัย 13 31 19
51 5181 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 1 2 2
52 5133 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 2 7 2
53 5167 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 7 36 12
54 5170 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1 2 2
55 5174 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1 16 5
56 5175 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 3 1
57 5176 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 1 1 1
58 5177 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 2 2 2
59 5178 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 2 4 3
60 5179 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 1 3 2
รวม 227 835 423
1258

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]