สพป. สมุทรสงคราม

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5085 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 38 9
2 5086 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 4 9 7
3 5087 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 6 16 12
4 5088 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 1 1 1
5 5089 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 4 8 6
6 5090 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ 1 1 1
7 5091 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1 3 2
8 5092 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 5 16 8
9 5093 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 3 2
10 5094 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 1 3 2
11 5095 โรงเรียนวัดคลองโคน 2 4 3
12 5096 โรงเรียนวัดจุฬามณี 1 1 1
13 5097 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1 10 1
14 5098 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 3 5 5
15 5099 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 20 112 28
16 5100 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 11 15 15
17 5101 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 3 7 6
18 5102 โรงเรียนวัดท้ายหาด 2 23 7
19 5103 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 3 5 4
20 5104 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 1 3 2
21 5105 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 1 1 1
22 5106 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 1 2 2
23 5107 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 8 26 14
24 5108 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 1 2 2
25 5109 โรงเรียนวัดปากสมุทร 5 11 6
26 5110 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 6 22 12
27 5111 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 3 11 6
28 5112 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 4 17 8
29 5113 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 2 4 3
30 5114 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 5 5 5
31 5115 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 3 11 6
32 5116 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 3 4 4
33 5117 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1 16 5
34 5118 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 1 1 1
35 5119 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 39 90 55
36 5120 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 18 40 27
37 5121 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 9 18 13
รวม 184 564 292
856

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]