สพป. สมุทรปราการ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5361 โรงเรียนคลองกระแชงเตย 1 3 2
2 5362 โรงเรียนคลองบางกระบือ 1 3 1
3 5363 โรงเรียนคลองบางกะสี 1 2 2
4 5364 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 1 3 2
5 5365 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 16 36 25
6 5366 โรงเรียนคลองบางแก้ว 3 6 5
7 5367 โรงเรียนคลองลาดกระบัง 3 43 13
8 5368 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 5 52 19
9 5369 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 10 30 17
10 5370 โรงเรียนตลาดคลองสวน 1 3 2
11 5371 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 4 9 7
12 5375 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 3 14 7
13 5376 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 2 3 3
14 5377 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 7 24 11
15 5378 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 23 87 43
16 5379 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 2 3 3
17 5380 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 9 29 18
18 5381 โรงเรียนวัดบัวโรย 1 5 2
19 5382 โรงเรียนวัดบางบ่อ 1 2 2
20 5383 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1 1 1
21 5384 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 5 36 14
22 5385 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 3 14 6
23 5386 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 5 7 6
24 5387 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 2 3 3
25 5388 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 9 15 13
26 5389 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 11 33 22
27 5390 โรงเรียนวัดสลุด 5 14 9
28 5391 โรงเรียนวัดหนามแดง 5 14 9
29 5392 โรงเรียนวัดหัวคู้ 7 19 12
30 5393 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 9 21 16
31 5397 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 3 8 5
32 5398 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 1 3 2
33 5399 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 3 9 6
34 5400 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 17 46 23
35 5401 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 19 31 27
36 5402 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 4 27 10
37 5372 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 5 8 7
38 5373 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 1 1
39 5374 โรงเรียนประภามนตรี 3 1 1 1
40 5394 โรงเรียนศรีดรุณ 1 34 8
41 5395 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 2 3 2
42 5396 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 7 7 7
รวม 220 712 394
1106

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]