สพป. สมุทรปราการ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5316 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 5 8 7
2 5317 โรงเรียนคลองมหาวงก์ 4 35 13
3 5318 โรงเรียนคลองแสนสุข 6 17 10
4 5319 โรงเรียนคลองใหม่ 4 4 4
5 5320 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 1 2 1
6 5324 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 52 186 99
7 5325 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 7 35 15
8 5327 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 3 3 3
9 5328 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 4 5 5
10 5329 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 2 4 3
11 5330 โรงเรียนพิบูลประชาบาล 2 2 2
12 5332 โรงเรียนวัดกองแก้ว 2 11 4
13 5333 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 19 38 29
14 5334 โรงเรียนวัดคลองเก้า 1 2 2
15 5335 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 9 15 13
16 5336 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 5 18 9
17 5337 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 4 6 6
18 5338 โรงเรียนวัดบางฝ้าย 3 23 8
19 5339 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 2 43 10
20 5340 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 1 3 2
21 5341 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 1 2 2
22 5342 โรงเรียนวัดสวนส้ม 4 12 7
23 5343 โรงเรียนวัดสุขกร 5 27 12
24 5344 โรงเรียนวัดแพรกษา 9 31 17
25 5345 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 9 19 16
26 5346 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 2 3 3
27 5347 โรงเรียนวัดใหญ่ 8 16 11
28 5348 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 4 5 5
29 5349 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 2 4 3
30 5351 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 3 9 6
31 5352 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 18 55 32
32 5353 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 5 10 8
33 5356 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 6 10 9
34 5360 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 4 8 6
35 5321 โรงเรียนดรุณรัตน์ 1 27 4
36 5322 โรงเรียนดิษลี 1 19 5
37 5323 โรงเรียนทรงวิทยา 1 1 1
38 5326 โรงเรียนป้วยฮั้ว 2 2 2
39 5331 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 20 5
40 5350 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 4 4 4
41 5354 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 4 7 5
42 5355 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1 2 2
43 5357 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 3 3 3
44 5358 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 3 5 3
45 5359 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม 1 1 1
รวม 238 762 417
1179

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]