สพป. ลพบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4694 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 1 1 1
2 4695 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 6 13 10
3 4696 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 2 4 4
4 4697 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 7 16 11
5 4698 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 1 1 1
6 4699 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 1 2 2
7 4700 โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 3 2
8 4703 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 2 9 5
9 4704 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 6 15 11
10 4705 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 1 10 3
11 4706 โรงเรียนบ้านคลอง 1 3 2
12 4707 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 2 6 4
13 4708 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 1 3 2
14 4709 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1 20 6
15 4710 โรงเรียนบ้านซับจำปา 2 5 4
16 4711 โรงเรียนบ้านซับโศก 4 29 10
17 4712 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 3 7 5
18 4713 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 1 1
19 4714 โรงเรียนบ้านดีลัง 4 12 8
20 4715 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 2 6 4
21 4716 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 2 4 3
22 4717 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 3 6 4
23 4718 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 2 3 3
24 4719 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 5 17 9
25 4720 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1 1 1
26 4721 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1 3 2
27 4722 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1 1 1
28 4723 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 5 9 8
29 4724 โรงเรียนบ้านบัวชุม 6 28 14
30 4725 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 2 10 4
31 4726 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1 3 2
32 4727 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 1 3 2
33 4728 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 7 9 8
34 4729 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 4 14 7
35 4730 โรงเรียนบ้านยางราก 2 4 4
36 4731 โรงเรียนบ้านยางโทน 1 1 1
37 4732 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 1 1 1
38 4733 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 3 14 5
39 4734 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 3 2
40 4735 โรงเรียนบ้านสระเพลง 2 2 2
41 4736 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 1 1 1
42 4737 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1 1 1
43 4738 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 4 16 8
44 4739 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 5 13 8
45 4740 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 4 3
46 4741 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 1 3 2
47 4742 โรงเรียนบ้านหัวลำ 3 5 4
48 4743 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 2 15 5
49 4744 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 5 26 12
50 4745 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 3 5 5
51 4746 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 1 5 2
52 4747 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 3 5 4
53 4748 โรงเรียนบ้านเขารวก 5 10 9
54 4749 โรงเรียนบ้านเขาราบ 3 23 8
55 4750 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 7 13 12
56 4751 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 3 2
57 4752 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 2 4 4
58 4753 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 2 4 3
59 4754 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 4 6 5
60 4755 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 3 2
61 4756 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1 1 1
62 4757 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 1 2 2
63 4758 โรงเรียนพรหมรังษี 2 35 10
64 4759 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1 9 3
65 4760 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 1 1
66 4761 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 8 43 16
67 4762 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 2 7 4
68 4763 โรงเรียนวัดหนองนา 2 6 4
69 4764 โรงเรียนวัดโคกสลุง 5 7 6
70 4765 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 2 4 3
71 4767 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 6 14 10
72 4768 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 3 8 4
73 4769 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 6 32 13
74 4770 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 5 11 8
75 4693 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 1 1
76 4701 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 6 7 7
77 4702 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 3 2
78 4766 โรงเรียนสร้างพัฒนา 2 2 2
79 4771 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 10 12 11
รวม 221 672 387
1059

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]