สพป. ราชบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4840 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 1 8 4
2 4841 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 2 7 2
3 4842 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 1 20 5
4 4843 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 4 6 5
5 4844 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 1 2 2
6 4845 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1 2 2
7 4847 โรงเรียนธีรศาสตร์ 3 14 6
8 4849 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 1 2 2
9 4850 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 2 3 3
10 4851 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 2 4 3
11 4852 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 1 3 2
12 4853 โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 1 1 1
13 4854 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 1 1
14 4856 โรงเรียนพัชรวิทยา 2 2 2
15 4858 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 1
16 4859 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 13 44 23
17 4860 โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1 10 3
18 4861 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 11 23 17
19 4862 โรงเรียนวัดช่องพราน 1 3 2
20 4863 โรงเรียนวัดดอนทราย 3 5 4
21 4864 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 1 3 2
22 4865 โรงเรียนวัดดอนสาลี 1 6 3
23 4866 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 4 6 5
24 4867 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 2 11 2
25 4868 โรงเรียนวัดท่าเรือ 1 3 2
26 4869 โรงเรียนวัดนางแก้ว 7 19 14
27 4870 โรงเรียนวัดบัวงาม 2 12 5
28 4871 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 1 1 1
29 4872 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 4 6 6
30 4873 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 2 2 2
31 4874 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 3 3 3
32 4875 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 3 6 4
33 4877 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 3 11 5
34 4878 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 4 23 9
35 4879 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 1 4 2
36 4880 โรงเรียนวัดมาบแค 2 8 3
37 4881 โรงเรียนวัดยางหัก 1 2 2
38 4882 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1 1 1
39 4883 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 6 9 8
40 4884 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1 3 2
41 4885 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 2 3 3
42 4886 โรงเรียนวัดสัมมาราม 1 2 1
43 4887 โรงเรียนวัดสีดาราม 1 3 2
44 4888 โรงเรียนวัดหนองกบ 6 18 12
45 4889 โรงเรียนวัดหนองกลางดง 2 4 3
46 4890 โรงเรียนวัดหนองประทุน 1 1 1
47 4891 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 4 4 4
48 4892 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 2 8 4
49 4893 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 5 9 7
50 4894 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 2 5 4
51 4895 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 10 20 16
52 4896 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 5 41 14
53 4897 โรงเรียนวัดเขาขลุง 1 2 2
54 4898 โรงเรียนวัดเขาส้ม 2 6 4
55 4899 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 1 20 6
56 4900 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 1 3 2
57 4901 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 2 4 3
58 4902 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 1 5 2
59 4903 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 4 9 8
60 4904 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 4 7 4
61 4905 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 4 14 7
62 4906 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 1 3 2
63 4907 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 1 3 2
64 4908 โรงเรียนอนุบาลบางแพ 2 6 3
65 4909 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 1 1 1
66 4910 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 13 27 16
67 4846 โรงเรียนดุสิตวิทยา 4 5 5
68 4848 โรงเรียนนารีวุฒิ 4 12 6
69 4855 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 7 20 9
70 4857 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 1 5 2
71 4876 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 2 20 6
72 4911 โรงเรียนอุดมวิทยา 10 19 13
73 4912 โรงเรียนเจี้ยไช้ 4 29 10
74 4915 โรงเรียนแย้มวิทยการ 3 4 4
75 4838 โรงเรียน เทศบาล 1 (ทรงพล) 2 9 4
76 4839 โรงเรียน เทศบาล 3 (ประชายินดี) 2 4 2
77 4913 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 9 64 18
78 4914 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 3 6 5
รวม 233 725 388
1113

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]