สพป. ราชบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4772 โรงเรียนจันทคามวิทยา 1 1 1
2 4773 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 5 8 7
3 4774 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1 1 1
4 4778 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 4 5 5
5 4780 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 1 1
6 4781 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 12 54 25
7 4782 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 6 28 12
8 4783 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 1 20 5
9 4784 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 1 10 3
10 4785 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1 3 2
11 4786 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1 3 2
12 4787 โรงเรียนบ้านพุคาย 2 2 2
13 4788 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 1 1 1
14 4789 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1 3 2
15 4790 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 1 1 1
16 4791 โรงเรียนบ้านลำพระ 2 2 2
17 4792 โรงเรียนบ้านวังปลา 3 11 7
18 4793 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 2 8 3
19 4794 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 3 2
20 4795 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 2 2
21 4796 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 3 12 6
22 4797 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 1 3 2
23 4798 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 3 4 4
24 4799 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 3 10 6
25 4800 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 1 2 2
26 4801 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 4 14 7
27 4802 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 7 29 15
28 4803 โรงเรียนมหาราช7 6 8 8
29 4804 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 13 37 22
30 4805 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1 10 3
31 4806 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1 6 4
32 4807 โรงเรียนวัดท่าโขลง (พยุงประชานุกูล) 2 4 4
33 4808 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 8 41 18
34 4809 โรงเรียนวัดบางกระ 2 3 2
35 4810 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 3 3 3
36 4811 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) 1 3 1
37 4812 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 4 19 9
38 4813 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 1 5 2
39 4814 โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 3 3 3
40 4815 โรงเรียนวัดพเนินพลู 6 8 7
41 4816 โรงเรียนวัดยางงาม 3 4 3
42 4817 โรงเรียนวัดสันติการาม 1 3 2
43 4818 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 2 3 3
44 4819 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 1 5 2
45 4820 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 2 6 4
46 4821 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) 1 20 5
47 4822 โรงเรียนวัดห้วยหมู 9 22 16
48 4823 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 2 15 6
49 4824 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1 3 2
50 4825 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 10 39 20
51 4826 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 36 80 58
52 4827 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 6 9 8
53 4828 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 1 2 2
54 4829 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 2 6 4
55 4830 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 1 1 1
56 4831 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) 2 10 4
57 4832 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 3 4 4
58 4833 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 2 3 2
59 4834 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 28 128 51
60 4835 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 1 2 2
61 4836 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 1 3 2
62 4837 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 3 8 5
63 4775 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 4 8 5
64 4776 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 2 2 2
65 4777 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1 5 2
66 4779 โรงเรียนนารีวิทยา 2 2 2
รวม 249 784 431
1215

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]