สพป. ระยอง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4982 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 7 7 7
2 4983 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 5 7 7
3 4984 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 21 61 38
4 4985 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 1 1 1
5 4986 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 6 28 13
6 4987 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ 1 1 1
7 4988 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 9 39 20
8 4989 โรงเรียนบ้านชุมแสง 1 1 1
9 4990 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 3 19 8
10 4991 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 3 5 5
11 4992 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย 1 1 1
12 4993 โรงเรียนบ้านน้ำใส 2 11 4
13 4994 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 4 9 7
14 4995 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 3 6 5
15 4996 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 3 12 6
16 4997 โรงเรียนบ้านยางเอน 6 12 11
17 4998 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 7 5
18 4999 โรงเรียนบ้านศรีประชา 1 1 1
19 5000 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 2 6 4
20 5001 โรงเรียนบ้านสองสลึง 11 18 14
21 5002 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 4 7 6
22 5003 โรงเรียนบ้านสีระมัน 1 2 1
23 5004 โรงเรียนบ้านหนองคุย 1 1 1
24 5005 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1 3 2
25 5006 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 5 2
26 5007 โรงเรียนบ้านห้วงหิน 1 3 2
27 5008 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 1 1 1
28 5009 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 4 19 9
29 5010 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 2 2 2
30 5011 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1 1 1
31 5012 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 1 3 2
32 5013 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1 3 2
33 5014 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 5 5 5
34 5015 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 3 8 6
35 5016 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 1 2 2
36 5017 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 3 3 3
37 5018 โรงเรียนวัดบุนนาค 3 14 6
38 5019 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 31 86 52
39 5020 โรงเรียนวัดพลงไสว 2 8 5
40 5021 โรงเรียนวัดวังหว้า 1 2 2
41 5022 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 7 73 23
42 5023 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 16 68 32
43 5024 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 9 18 13
44 5025 โรงเรียนวัดเกาะลอย 5 17 11
45 5026 โรงเรียนวัดเขาน้อย 2 9 4
46 5027 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 3 8 6
47 5028 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 2 4 3
รวม 205 627 363
990

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]