สพป. ระยอง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4917 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 7 17 12
2 4918 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 1 5 2
3 4919 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 4 5 4
4 4920 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 6 10 8
5 4921 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 4 5 5
6 4922 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 3 3 3
7 4923 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 3 13 7
8 4924 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 2 11 4
9 4925 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 2 4 3
10 4926 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 6 28 14
11 4927 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 1 6 3
12 4928 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 5 18 9
13 4929 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1 3 2
14 4931 โรงเรียนบ้านชะวึก 1 15 5
15 4932 โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 1 3 2
16 4933 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 2 11 6
17 4934 โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1 5 2
18 4935 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 9 42 19
19 4936 โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1 2 2
20 4937 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1 2 2
21 4938 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 2 5 4
22 4939 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 3 2
23 4940 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 2 43 10
24 4941 โรงเรียนบ้านเขายายชุม 1 2 1
25 4942 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 2 3 3
26 4943 โรงเรียนบ้านไร่จันดี 1 1 1
27 4944 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 6 21 9
28 4945 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 3 10 7
29 4946 โรงเรียนวัดกรอกยายชา 1 3 2
30 4947 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 11 36 22
31 4948 โรงเรียนวัดชากหมาก 4 7 6
32 4949 โรงเรียนวัดตะพงนอก 6 11 8
33 4950 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1 2 2
34 4951 โรงเรียนวัดท่าเรือ 6 16 10
35 4952 โรงเรียนวัดธงหงส์ 1 3 2
36 4953 โรงเรียนวัดธรรมสถิต 1 3 2
37 4954 โรงเรียนวัดน้ำคอก 2 3 3
38 4955 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 2 4 4
39 4956 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 17 69 34
40 4957 โรงเรียนวัดบ้านดอน 2 4 4
41 4958 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 2 8 4
42 4959 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 1 2 2
43 4960 โรงเรียนวัดพลา 1 1 1
44 4961 โรงเรียนวัดมาบข่า 6 31 15
45 4962 โรงเรียนวัดสระแก้ว 7 10 10
46 4963 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 3 5 4
47 4964 โรงเรียนวัดหนองกรับ 3 14 7
48 4965 โรงเรียนวัดหนองพะวา 3 7 6
49 4966 โรงเรียนวัดห้วงหิน 1 1 1
50 4967 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 18 55 31
51 4968 โรงเรียนวัดเนินพระ 2 6 3
52 4969 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 3 14 6
53 4970 โรงเรียนวัดในไร่ 2 2 2
54 4971 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 3 6 5
55 4977 โรงเรียนอนุบาลระยอง 15 33 23
56 4978 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 1 1 1
57 4916 โรงเรียนกวงฮั้ว 2 2 2
58 4930 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 5 24 6
59 4972 โรงเรียนวุฒินันท์ 3 12 5
60 4973 โรงเรียนสมคิดวิทยา 3 10 4
61 4979 โรงเรียนอรวินวิทยา 1 1 1
62 4975 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 1 3 2
63 4976 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 7 12 9
64 4974 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 3 12 5
65 4980 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 2 9 3
66 4981 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 2 2 2
รวม 233 740 410
1150

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]