สพป. เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5645 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) 12 18 15
2 5646 โรงเรียนบ้านซ่อง 3 4 3
3 5647 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 4 8 6
4 5648 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1 1 1
5 5649 โรงเรียนบ้านด่านโง 1 1 1
6 5650 โรงเรียนบ้านท่ามะริด 1 2 2
7 5651 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 16 38 28
8 5652 โรงเรียนบ้านท่าลาว(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 1 2 2
9 5653 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1 1 1
10 5654 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 2 15 5
11 5655 โรงเรียนบ้านนายาง(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 2 6 3
12 5656 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 1 6 3
13 5657 โรงเรียนบ้านบางเกตุ 2 2 2
14 5658 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1 10 3
15 5659 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1 2 2
16 5660 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1 1 1
17 5661 โรงเรียนบ้านพุหวาย 1 1 1
18 5662 โรงเรียนบ้านพุเข็ม 1 3 2
19 5663 โรงเรียนบ้านยางชุม 1 2 2
20 5664 โรงเรียนบ้านร่องระกำ 1 10 3
21 5665 โรงเรียนบ้านสระพระ 1 2 2
22 5666 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 2 6 4
23 5667 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1 3 2
24 5668 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1 8 2
25 5669 โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) 1 1 1
26 5670 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 9 20 13
27 5671 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 5 10 7
28 5672 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 2 4 3
29 5673 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 3 5 4
30 5674 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 2 6 4
31 5675 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 1 1 1
32 5676 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 2 4 3
33 5677 โรงเรียนบ้านหนองโรง 6 11 10
34 5678 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 2 3 3
35 5679 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 3 8 6
36 5680 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 3 7 6
37 5681 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 5 12 10
38 5682 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 3 14 7
39 5683 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1 5 2
40 5684 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 10 31 20
41 5685 โรงเรียนบ้านในดง 1 2 2
42 5686 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 1 3 2
43 5688 โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 1 3 2
44 5689 โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 1 20 6
45 5690 โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) 2 2 2
46 5691 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 3 11 6
47 5692 โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 3 5 4
48 5693 โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 3 12 5
49 5694 โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 2 2 2
50 5695 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 3 7 6
51 5696 โรงเรียนวัดม่วงงาม 1 1 1
52 5697 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 3 3 3
53 5698 โรงเรียนวัดวังไคร้ 3 13 9
54 5699 โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 2 5 4
55 5700 โรงเรียนวัดหนองศาลา 4 17 8
56 5701 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 12 27 18
57 5702 โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 1 1 1
58 5703 โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 1 3 2
59 5704 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 4 4 4
60 5705 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 2 3 3
61 5706 โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 3 9 6
62 5708 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 3 5 3
63 5707 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ 5 5 5
64 5687 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 4 7 6
รวม 185 464 306
770

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]