สพป. เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5600 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 2 2 2
2 5601 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 5 12 9
3 5602 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 7 10 9
4 5603 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 3 7 5
5 5604 โรงเรียนบ้านพุพลู 1 5 2
6 5605 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 3 9 6
7 5606 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 1 3 2
8 5607 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 14 34 26
9 5608 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 1 1 1
10 5609 โรงเรียนบ้านเขาย้อย 1 6 3
11 5610 โรงเรียนบ้านเนินรัก 2 6 4
12 5611 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 1 1 1
13 5612 โรงเรียนบ้านแหลม 4 12 7
14 5613 โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 1 1 1
15 5615 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 1 1 1
16 5617 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 6 15 12
17 5618 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 3 4 4
18 5619 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 37 96 59
19 5620 โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 1 2 2
20 5621 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 4 4 4
21 5622 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 1 1 1
22 5623 โรงเรียนวัดพระรูป 1 1 1
23 5624 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 1 2 2
24 5625 โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 1 1 1
25 5626 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 1 5 2
26 5627 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ 1 1 1
27 5628 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 3 5 5
28 5629 โรงเรียนวัดหนองส้ม 1 5 2
29 5630 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 2 3 2
30 5631 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 5 15 9
31 5632 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 2 3 3
32 5633 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 4 10 7
33 5634 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 2 4 3
34 5635 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 1 3 2
35 5636 โรงเรียนวัดในกลาง 2 4 4
36 5637 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 7 33 16
37 5640 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 19 39 29
38 5614 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 2 6 3
39 5616 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 4 11 6
40 5638 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1 26 6
41 5639 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 2 7 2
42 5644 โรงเรียนเปรมฤดี 1 1 1
43 5641 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 13 29 20
44 5642 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 1 10 3
45 5643 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 1 8 3
รวม 177 464 294
758

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]