สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4555 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 20 37 34
2 4556 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 5 15 9
3 4557 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 4 13 8
4 4558 โรงเรียนบรรหารวิทยา 5 11 8
5 4559 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 9 19 14
6 4560 โรงเรียนบ้านกม.๘๐ 2 4 3
7 4561 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 2 8 4
8 4562 โรงเรียนบ้านขุนศรี 1 2 2
9 4563 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 2 3 3
10 4564 โรงเรียนบ้านคลองร่วม 2 7 4
11 4565 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1 1 1
12 4566 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 3 9 6
13 4567 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 7 11 9
14 4568 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 5 14 8
15 4569 โรงเรียนบ้านทับลาน 1 3 2
16 4570 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 1 1 1
17 4571 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 1 2 2
18 4572 โรงเรียนบ้านท่าอุดม 1 3 2
19 4573 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 6 41 16
20 4574 โรงเรียนบ้านบุสูง 3 5 4
21 4575 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 3 7 5
22 4576 โรงเรียนบ้านพระปรง 4 17 7
23 4577 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 2 4 3
24 4578 โรงเรียนบ้านวังกวาง 3 4 4
25 4579 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 9 17 12
26 4580 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 1 2 1
27 4581 โรงเรียนบ้านวังรี 5 32 12
28 4582 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง 1 3 2
29 4583 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 1 1
30 4584 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 2 16 6
31 4585 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 8 5
32 4586 โรงเรียนบ้านหินเทิน 4 13 9
33 4587 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1 3 2
34 4588 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1 10 3
35 4589 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1 1 1
36 4590 โรงเรียนบ้านเขาปูน 2 12 6
37 4591 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1 3 2
38 4592 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 2 6 3
39 4593 โรงเรียนบ้านโคกสั้น 1 1 1
40 4594 โรงเรียนบ้านโนนสูง 4 8 7
41 4595 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 6 2
42 4596 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 4 9 8
43 4597 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 2 4 2
44 4598 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 1 1
45 4599 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 8 2
46 4601 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 1 3 1
47 4602 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 2 2 2
48 4603 โรงเรียนวัดวังหวาย 1 3 2
49 4604 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 1 1 1
50 4605 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 3 8 6
51 4606 โรงเรียนวัดเกาะแดง 3 3 3
52 4607 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 4 14 8
53 4608 โรงเรียนวัดโคกอุดม 3 17 7
54 4609 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 2 2 2
55 4610 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 1 9 3
56 4612 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 1 1 1
57 4613 โรงเรียนอนุบาลนาดี 5 5 5
58 4616 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 6 14 11
59 4600 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 21 38 28
60 4611 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 2 4 3
61 4614 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) 1 1 1
62 4615 โรงเรียนเทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) 1 1 1
รวม 199 531 332
863

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]