สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4503 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 2 3 3
2 4504 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 5 15 8
3 4505 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 3 3 3
4 4506 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 4 6 5
5 4507 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 2 18 7
6 4508 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 2 6 3
7 4509 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1 1 1
8 4510 โรงเรียนบ้านดงบัง 3 8 6
9 4511 โรงเรียนบ้านท่าตูม 2 4 4
10 4512 โรงเรียนบ้านประพาส 11 24 17
11 4513 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 5 14 8
12 4514 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 10 3
13 4515 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 5 15 8
14 4516 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1 1 1
15 4517 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 1 1
16 4518 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 3 7 6
17 4519 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 2 4 3
18 4520 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 6 21 8
19 4521 โรงเรียนบ้านหอย 1 1 1
20 4522 โรงเรียนบ้านเนินหอม 1 3 2
21 4523 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 7 23 11
22 4524 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1 3 2
23 4525 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 10 8
24 4526 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 8 16 14
25 4527 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 7 16 13
26 4531 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 2 4 3
27 4532 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 1 3 1
28 4533 โรงเรียนวัดบางคาง 1 3 2
29 4534 โรงเรียนวัดบางเตย 1 6 2
30 4535 โรงเรียนวัดบ้านพระ 1 10 3
31 4536 โรงเรียนวัดบ้านโนน 1 3 2
32 4537 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 3 6 6
33 4538 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 1 1 1
34 4539 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 10 29 20
35 4540 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 2 7 4
36 4541 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 2 3 3
37 4542 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1 3 2
38 4543 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 2 4 3
39 4544 โรงเรียนวัดไผ่งาม 6 12 12
40 4545 โรงเรียนหัวซาวิทยา 2 6 4
41 4546 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 6 23 10
42 4547 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 14 20 18
43 4548 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 5 8 7
44 4549 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 6 15 10
45 4550 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 3 5 3
46 4554 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1 3 2
47 4502 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 9 15 14
48 4528 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 7 18 10
49 4529 โรงเรียนมารีวิทยา 11 30 16
50 4530 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 3 40 5
51 4551 โรงเรียนเทวรักษ์ 1 1 1
52 4552 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 1 3 2
53 4553 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 4 15 4
รวม 195 529 316
845

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]