สพป. กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3224 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1 1 1
2 3225 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 21 56 34
3 3226 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 2 6 4
4 3227 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 2 2 2
5 3228 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 14 24 17
6 3229 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 3 14 3
7 3230 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 2 6 3
8 3231 โรงเรียนบ้านพรหมณี 2 2 2
9 3232 โรงเรียนบ้านพุบอน 1 1 1
10 3233 โรงเรียนบ้านพุพรหม 1 5 2
11 3234 โรงเรียนบ้านลําอีซู 5 16 10
12 3235 โรงเรียนบ้านวังด้ง 6 12 10
13 3236 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1 10 3
14 3237 โรงเรียนบ้านสามยอด 1 1 1
15 3238 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 1 1
16 3239 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1 6 3
17 3240 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 1 3 2
18 3241 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 2 2 2
19 3242 โรงเรียนบ้านหนองขอน 3 26 10
20 3243 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1 1 1
21 3244 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 2 6 4
22 3245 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 2 7 3
23 3246 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1 1 1
24 3247 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 3 13 6
25 3248 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 5 2
26 3249 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 2 1
27 3250 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 10 3
28 3251 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 7 15 11
29 3252 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 3 11 6
30 3253 โรงเรียนบ้านหนองรี 5 28 11
31 3254 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1 1 1
32 3255 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 6 13 11
33 3256 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 6 29 15
34 3257 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 6 11 10
35 3258 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 2 4 4
36 3259 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 1
37 3260 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 2 4 4
38 3261 โรงเรียนบ้านหลังเขา 4 7 6
39 3262 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 5 16 10
40 3263 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 3 11 6
41 3264 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 3 6 5
42 3265 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 2 4 4
43 3266 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1 5 2
44 3267 โรงเรียนประชาพัฒนา 4 17 7
45 3268 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 24 47 38
46 3269 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 3 7 3
47 3270 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 5 9 7
48 3271 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1 1 1
49 3272 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 2 4 3
50 3274 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 5 18 9
51 3275 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 5 14 5
52 3276 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 10 19 16
53 3277 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 4 9 7
54 3278 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1 2 2
55 3273 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 7 63 12
รวม 210 615 349
964

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]