สพป. กาญจนบุรี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3177 โรงเรียนคุรุสภา 1 1 1
2 3178 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 3 11 6
3 3179 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 8 26 15
4 3180 โรงเรียนบ้านจันเดย์ 1 10 3
5 3181 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 1 1
6 3182 โรงเรียนบ้านดินโส 13 22 20
7 3183 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 1 1 1
8 3184 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 1 2 1
9 3185 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 8 22 15
10 3186 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 6 12 9
11 3187 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 1 10 3
12 3188 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1 3 2
13 3189 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 7 13 10
14 3190 โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 1 1
15 3191 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1 1 1
16 3192 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 1 3 2
17 3193 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 1 1 1
18 3194 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 1 1 1
19 3195 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 1 1 1
20 3196 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 6 10 9
21 3197 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 3 3 3
22 3198 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 1 3 2
23 3199 โรงเรียนบ้านหินแหลม 1 2 2
24 3200 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 4 12 7
25 3201 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 14 52 26
26 3202 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 1 8 3
27 3203 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 3 10 6
28 3204 โรงเรียนบ้านอูล่อง 9 28 17
29 3205 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 9 28 17
30 3206 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1 3 2
31 3207 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 3 9 6
32 3208 โรงเรียนบ้านแก่งจอ 1 3 2
33 3209 โรงเรียนบ้านไร่ 9 24 14
34 3210 โรงเรียนบ้านไร่ป้า 3 5 4
35 3211 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 4 10 7
36 3212 โรงเรียนวัดปรังกาสี 19 52 28
37 3213 โรงเรียนวัดปากกิเลน 1 1 1
38 3214 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 11 28 17
39 3215 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 2 3 3
40 3216 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 2 6 4
41 3217 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 2 2 2
42 3218 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 4 10 8
43 3219 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 6 19 10
44 3220 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 18 47 29
45 3221 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 4 8 7
46 3222 โรงเรียนเพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1 3 2
47 3223 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 3 8 6
รวม 203 539 338
877

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]