สพป. กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3126 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 1 3 2
2 3127 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1 1 1
3 3128 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 2 3 3
4 3129 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 6 7 7
5 3130 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 3 7 5
6 3131 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 5 12 8
7 3132 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 3 12 7
8 3133 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 8 15 12
9 3134 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 3 8 6
10 3135 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 12 19 19
11 3136 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 1 3 2
12 3137 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 8 19 15
13 3138 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 2 5 4
14 3139 โรงเรียนบ้านหนองขุย 2 2 2
15 3140 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 1 1
16 3141 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1 3 2
17 3142 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 1 2 2
18 3143 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 4 14 7
19 3144 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 3 7 5
20 3145 โรงเรียนบ้านเขากรวด 7 16 10
21 3146 โรงเรียนบ้านเขาศาลา 1 1 1
22 3147 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 3 9 5
23 3148 โรงเรียนบ้านไผ่สี 1 6 4
24 3149 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 2 3 3
25 3151 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 1 1 1
26 3152 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 6 64 19
27 3153 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 6 23 10
28 3154 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 7 21 13
29 3155 โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 2 12 5
30 3156 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 3 11 7
31 3157 โรงเรียนวัดนาพระยา 1 2 2
32 3158 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 6 6 6
33 3159 โรงเรียนวัดพังตรุ 6 8 7
34 3160 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 3 12 7
35 3161 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 8 22 13
36 3162 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 3 15 7
37 3163 โรงเรียนวัดหนองปลิง 2 8 4
38 3164 โรงเรียนวัดหนองพลับ 1 1 1
39 3165 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 2 5 3
40 3166 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 4 15 6
41 3167 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1 2 2
42 3168 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1 1 1
43 3169 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 1 3 2
44 3170 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 3 4 3
45 3171 โรงเรียนวัดเบญพาด 3 26 12
46 3172 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 1 1 1
47 3175 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 3 8 5
48 3176 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 4 16 8
49 3173 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 2 2 2
50 3174 โรงเรียนอนุชนศึกษา 10 20 13
51 3150 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 8 11 10
รวม 179 498 303
801

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]