สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4442 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 1 6 4
2 4444 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 7 9 9
3 4445 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 8 14 11
4 4446 โรงเรียนบ้านทับใต้ 2 11 5
5 4447 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 20 6
6 4448 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 7 26 14
7 4449 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 3 9 6
8 4450 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 7 10 9
9 4451 โรงเรียนบ้านพุน้อย 2 11 5
10 4452 โรงเรียนบ้านยางชุม 1 2 2
11 4453 โรงเรียนบ้านรวมไทย 2 6 3
12 4454 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 2 6 4
13 4455 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 6 8 7
14 4456 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3 12 6
15 4457 โรงเรียนบ้านหนองขาม 10 38 20
16 4458 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 1 10 3
17 4459 โรงเรียนบ้านหนองคาง 6 12 9
18 4460 โรงเรียนบ้านหนองจิก 2 3 3
19 4461 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 11 37 24
20 4462 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 4 9 7
21 4464 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 3 2
22 4465 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 2 2 2
23 4466 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 3 9 6
24 4467 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 4 4
25 4468 โรงเรียนบ้านหนองหมู 2 2 2
26 4469 โรงเรียนบ้านหนองหอย 6 13 10
27 4470 โรงเรียนบ้านหนองเกด 3 5 4
28 4471 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 2 16 6
29 4472 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 3 2
30 4473 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 2 4 3
31 4474 โรงเรียนบ้านหาดขาม 1 2 2
32 4475 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 2 2 2
33 4476 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 5 17 11
34 4477 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3 9 6
35 4478 โรงเรียนบ้านเขาแดง 2 6 4
36 4479 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 10 42 18
37 4480 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 2 5 4
38 4481 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 4 13 8
39 4482 โรงเรียนบ้านไร่บน 2 3 3
40 4485 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 2 5 4
41 4486 โรงเรียนวัดนาห้วย 1 1 1
42 4489 โรงเรียนวไลย 2 6 3
43 4493 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 3 4 4
44 4494 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 3 6 5
45 4495 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3 3 3
46 4496 โรงเรียนอานันท์ 6 7 7
47 4501 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 9 23 15
48 4441 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 4 9 7
49 4443 โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 1 1 1
50 4483 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 2 1
51 4484 โรงเรียนวังไกลกังวล 3 14 6
52 4487 โรงเรียนวันทามารีอา 1 1 1
53 4488 โรงเรียนวิเศษศึกษา 1 1 1
54 4490 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 2 2 2
55 4491 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1 1 1
56 4492 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 4 4 4
57 4497 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 1 1 1
58 4463 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 2 4 2
59 4498 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 1 10 1
60 4499 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 2 4 3
61 4500 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 7 16 8
รวม 201 544 337
881

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]