สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4391 โรงเรียนบางสะพาน 8 55 19
2 4392 โรงเรียนบ้านคลองลอย 6 20 12
3 4393 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 2 11 4
4 4394 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 2 2 2
5 4395 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 6 12 9
6 4396 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 4 10 7
7 4397 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1 3 2
8 4398 โรงเรียนบ้านดอนทอง 2 13 5
9 4399 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1 1 1
10 4400 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 6 4
11 4401 โรงเรียนบ้านทองมงคล 14 36 24
12 4402 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1 1 1
13 4403 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 8 18 13
14 4404 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1 2 2
15 4405 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 1 2 2
16 4406 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 6 9 8
17 4407 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 3 12 7
18 4408 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1 5 2
19 4409 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 1 3 2
20 4410 โรงเรียนบ้านมรสวบ 11 30 19
21 4411 โรงเรียนบ้านยางเขา 1 6 3
22 4412 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 2 6 4
23 4413 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 13 25 20
24 4414 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 3 3
25 4415 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1 2 2
26 4416 โรงเรียนบ้านสีดางาม 1 1 1
27 4417 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 1 3 2
28 4418 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 2 12 5
29 4419 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 6 32 14
30 4420 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 3 6 6
31 4421 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 3 24 9
32 4422 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 2 3 3
33 4423 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1 8 3
34 4424 โรงเรียนบ้านเขามัน 1 3 2
35 4425 โรงเรียนบ้านในล็อค 18 66 37
36 4426 โรงเรียนบ้านไชยราช 11 17 15
37 4427 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 4 22 11
38 4428 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 2 6 3
39 4429 โรงเรียนวัดดอนยาง 10 23 17
40 4430 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 4 14 7
41 4431 โรงเรียนวัดหนองหอย 2 4 3
42 4432 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 5 16 10
43 4433 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1 3 2
44 4434 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 1 2 2
45 4435 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 9 15 11
46 4436 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 8 8 8
47 4437 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 2 2 2
48 4438 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 15 48 25
49 4439 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 5 18 9
50 4390 โรงเรียนกิตติคุณ 4 5 5
51 4440 โรงเรียนอรุณวิทยา 5 20 10
รวม 226 674 399
1073

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]