สพป. ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4183 โรงเรียนชุมชนบึงบา 5 7 6
2 4184 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 5 18 11
3 4185 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 11 58 25
4 4186 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 4 8 6
5 4187 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 5 12 7
6 4188 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 2 6 3
7 4189 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 4 8 6
8 4191 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 1 1 1
9 4196 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 1 2 2
10 4198 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 1 3 2
11 4199 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 2 2
12 4200 โรงเรียนวัดคลองชัน 19 54 32
13 4201 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 1 3 2
14 4202 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 1 3 2
15 4203 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1 3 1
16 4204 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 4 9 6
17 4205 โรงเรียนวัดทศทิศ 2 6 3
18 4206 โรงเรียนวัดธัญญะผล 1 7 3
19 4207 โรงเรียนวัดนาบุญ 1 2 2
20 4208 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 7 25 15
21 4209 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 3 6 5
22 4210 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 5 24 11
23 4211 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 4 13 7
24 4212 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 2 4 4
25 4213 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 9 16 13
26 4214 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 3 13 6
27 4215 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 1 1 1
28 4216 โรงเรียนวัดสระบัว 7 9 8
29 4217 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 2 22 8
30 4218 โรงเรียนวัดสุวรรณ 6 33 14
31 4219 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 40 110 69
32 4220 โรงเรียนวัดเกตุประภา 1 3 2
33 4221 โรงเรียนวัดเขียนเขต 14 49 25
34 4222 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 22 97 41
35 4223 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 4 5 5
36 4227 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1 3 2
37 4228 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 1 2 2
38 4190 โรงเรียนธัญวิทย์ 9 14 12
39 4192 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 1 1 1
40 4193 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 6 53 10
41 4194 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 2 16 4
42 4195 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 1 3 2
43 4197 โรงเรียนระเบียบวิทยา 3 5 5
44 4224 โรงเรียนศรีจิตรา 2 2 2
45 4226 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 3 3 3
46 4229 โรงเรียนเปรมฤทัย 1 1 1
47 4230 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 2 12 3
48 4231 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 1 1
49 4182 โรงเรียนขจรเนติยุทธ 2 4 4
50 4225 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 6 5
รวม 238 768 413
1181

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]