สพป. ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4124 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 3 14 6
2 4125 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 15 28 22
3 4126 โรงเรียนคลองสอง 1 2 2
4 4127 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 13 29 21
5 4128 โรงเรียนคลองห้า 3 7 5
6 4129 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 2 2 2
7 4130 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1 3 2
8 4131 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 5 19 8
9 4132 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 4 15 8
10 4133 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 5 11 9
11 4135 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 7 19 13
12 4136 โรงเรียนบึงเขาย้อน 5 15 8
13 4137 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง 1 3 1
14 4138 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 2 8 4
15 4139 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 12 44 26
16 4140 โรงเรียนลำสนุ่น 3 6 3
17 4141 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 5 46 13
18 4142 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 3 19 7
19 4143 โรงเรียนวัดชินวราราม 5 5 5
20 4144 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 6 26 10
21 4145 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 5 7 6
22 4146 โรงเรียนวัดนาวง 1 5 2
23 4147 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 7 34 15
24 4148 โรงเรียนวัดบัวหลวง 1 1 1
25 4149 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 4 4 4
26 4150 โรงเรียนวัดบางคูวัด 1 3 2
27 4151 โรงเรียนวัดบางนา 1 1 1
28 4152 โรงเรียนวัดบางพูน 14 48 29
29 4153 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 1 3 2
30 4154 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1 2 2
31 4155 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 3 41 11
32 4156 โรงเรียนวัดมะขาม 1 2 2
33 4157 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 4 7 6
34 4158 โรงเรียนวัดรังสิต 1 1 1
35 4159 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1 3 2
36 4160 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 1 3 2
37 4161 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 1 1
38 4162 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 1 1 1
39 4163 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 1 1
40 4164 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 1 2 2
41 4165 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 9 21 15
42 4166 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 1 1 1
43 4167 โรงเรียนวันครู 2502 2 9 5
44 4168 โรงเรียนศาลาพัน 3 3 3
45 4169 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 3 5 4
46 4171 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 4 4
47 4172 โรงเรียนสี่แยกบางเตย 1 5 1
48 4173 โรงเรียนสุลักขณะ 1 3 2
49 4174 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 2 12 5
50 4175 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 15 58 21
51 4176 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 5 10 9
52 4177 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 1
53 4178 โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี 3 10 6
54 4181 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 10 59 26
55 4134 โรงเรียนนภสร 2 2 2
56 4170 โรงเรียนสาธิตปทุม 1 1 1
57 4179 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 5 7 6
58 4180 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 1 1
รวม 221 703 381
1084

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]