สพป. นนทบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3925 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 2 11 4
2 3926 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 1 1 1
3 3927 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 7 13 8
4 3928 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 13 38 17
5 3929 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1 1 1
6 3930 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 2 4 3
7 3932 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 5 16 9
8 3933 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 11 53 21
9 3934 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 12 27 18
10 3935 โรงเรียนวัดซองพลู 1 10 1
11 3936 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 12 46 21
12 3937 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 2 7 4
13 3938 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 3 9 5
14 3939 โรงเรียนวัดบางระโหง 14 38 24
15 3940 โรงเรียนวัดปากน้ำ 3 16 8
16 3941 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 13 32 26
17 3942 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 4 34 7
18 3943 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 5 7 6
19 3944 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 7 11 10
20 3945 โรงเรียนวัดโชติการาม 1 1 1
21 3946 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 11 17 13
22 3947 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 16 79 32
23 3948 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 7 27 11
24 3949 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 35 106 61
25 3951 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 4 6 5
26 3950 โรงเรียนอุดมศึกษา 3 3 3
27 3931 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 10 14 12
รวม 205 627 332
959

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]