สพป. กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2989 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 8 33 15
2 2992 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 11 36 22
3 2995 โรงเรียนพญาไท 10 38 18
4 2996 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 10 15 11
5 2997 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 18 77 36
6 2999 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 9 5
7 3001 โรงเรียนราชวินิต 6 11 9
8 3002 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 3 16 7
9 3009 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 1 3 2
10 3014 โรงเรียนวัดนาคปรก 2 4 3
11 3018 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 3 2
12 3022 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 4 7 6
13 3023 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 6 5
14 3024 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 1 1 1
15 3025 โรงเรียนวัดโสมนัส 3 10 6
16 3035 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 4 17 8
17 3038 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 2 5 4
18 3039 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 5 29 11
19 3040 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3 6 5
20 3043 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 4 6 5
21 3047 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 7 29 14
22 2981 โรงเรียนกอบวิทยา 1 2 2
23 2985 โรงเรียนดวงวิภา 1 1 1
24 2986 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 1 1
25 2987 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 1 1 1
26 2990 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 3 2
27 2993 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 2 3 2
28 2994 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 3 3 3
29 3000 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 1 2 2
30 3003 โรงเรียนราชินี 1 8 3
31 3004 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 1 6 2
32 3005 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 4 17 11
33 3006 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 2 2 2
34 3013 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 1 1 1
35 3029 โรงเรียนวีรสุนทร 6 9 9
36 3031 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 2 4 2
37 3041 โรงเรียนอุดมศึกษา 1 1 1
38 3042 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 3 5 4
39 3044 โรงเรียนโชคชัย 2 6 2
40 3045 โรงเรียนโสมาภา 1 2 1
41 3046 โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 1 1
42 3048 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 3 3 3
43 2982 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 3 3 3
44 2983 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 2 3 3
45 2984 โรงเรียนคลองปักหลัก 5 9 7
46 2988 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 2 2 2
47 2991 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 2 3 3
48 2998 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 2 2 2
49 3007 โรงเรียนวัดกก 2 12 5
50 3008 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 1 20 6
51 3010 โรงเรียนวัดชัยมงคล 1 2 1
52 3011 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 4 46 7
53 3012 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 2 20 6
54 3015 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 1 1 1
55 3016 โรงเรียนวัดบึงบัว 3 18 7
56 3017 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1 1 1
57 3019 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 1 3 2
58 3020 โรงเรียนวัดปากบึง 7 12 8
59 3021 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 24 8
60 3026 โรงเรียนวัดไทร 4 13 4
61 3027 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 8 25 12
62 3028 โรงเรียนวิจิตรวิทยา 2 8 2
63 3030 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 4 5 5
64 3034 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 8 49 11
65 3036 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 3 7 6
66 3037 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 1 1 1
67 3032 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 2 4 2
68 3033 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1 1
รวม 221 736 367
1103

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]