สพป. นครปฐม เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4065 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 2 5 4
2 4066 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 15 49 25
3 4067 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 10 54 22
4 4068 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1 1 1
5 4069 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 2 4 3
6 4070 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 4 29 10
7 4071 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1 2 2
8 4072 โรงเรียนบ้านพาดหมอน 1 2 2
9 4073 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 2 4 3
10 4074 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 11 14 13
11 4075 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 2 2 2
12 4076 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 2 7 4
13 4077 โรงเรียนวัดจินดาราม 5 22 10
14 4078 โรงเรียนวัดดอนยอ 1 2 1
15 4079 โรงเรียนวัดดอนหวาย 17 39 25
16 4080 โรงเรียนวัดทรงคนอง 1 1 1
17 4081 โรงเรียนวัดท่าข้าม 2 6 4
18 4082 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1 2 1
19 4083 โรงเรียนวัดท่าพูด 6 41 15
20 4084 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 11 31 20
21 4085 โรงเรียนวัดนิลเพชร 1 3 2
22 4086 โรงเรียนวัดน้อย 1 10 3
23 4087 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 2 12 5
24 4088 โรงเรียนวัดบางปลา 3 8 5
25 4089 โรงเรียนวัดบางพระ 1 3 1
26 4090 โรงเรียนวัดบางภาษี 1 3 1
27 4091 โรงเรียนวัดบางหลวง 7 21 12
28 4092 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 1 2 2
29 4093 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 6 8 7
30 4094 โรงเรียนวัดประชานาถ 4 12 8
31 4095 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 1 6 3
32 4096 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 1 2 2
33 4097 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 7 16 10
34 4098 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1 1 1
35 4099 โรงเรียนวัดลานคา 4 10 7
36 4100 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 6 10 8
37 4101 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 1 1 1
38 4102 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1 1 1
39 4103 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 8 22 10
40 4104 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 6 11 11
41 4105 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 6 4
42 4106 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 5 6 6
43 4107 โรงเรียนวัดเกษตราราม 2 2 2
44 4108 โรงเรียนวัดเชิงเลน 2 22 8
45 4109 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 1 1 1
46 4110 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 3 4 4
47 4111 โรงเรียนวัดโพธิ์ 8 15 13
48 4112 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1 5 2
49 4113 โรงเรียนวัดไทยาวาส 1 3 2
50 4114 โรงเรียนวัดไทร 3 4 3
51 4115 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 1 2 2
52 4116 โรงเรียนวัดไร่ขิง 15 51 25
53 4117 โรงเรียนสกลวิทยา 3 5 3
54 4118 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 6 50 17
55 4119 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 5 4
56 4121 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 1 3 1
57 4122 โรงเรียนเอกดรุณ 4 12 8
58 4123 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1 2 1
59 4064 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 3 3
60 4120 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 2 3 3
รวม 227 683 380
1063

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]