สพป. นครปฐม เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4006 โรงเรียนบ้านบัวแดง 2 3 3
2 4007 โรงเรียนบ้านมาบแค 1 2 2
3 4008 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1 1 1
4 4009 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 1 1 1
5 4010 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 1 3 2
6 4011 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 4 4 4
7 4012 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 9 18 13
8 4013 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 1 3 2
9 4014 โรงเรียนบ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 1 3 1
10 4015 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 3 3 3
11 4016 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 1 6 3
12 4017 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 2 4 3
13 4018 โรงเรียนวัดกงลาด 4 5 5
14 4019 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1 5 2
15 4020 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 4 8 6
16 4021 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 3 6 6
17 4022 โรงเรียนวัดทะเลบก 5 20 11
18 4023 โรงเรียนวัดทัพหลวง 4 9 5
19 4024 โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 1 3 2
20 4025 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 17 34 22
21 4026 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 9 16 11
22 4027 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 3 5 4
23 4028 โรงเรียนวัดบ้านหลวง 1 1 1
24 4029 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 1 20 6
25 4030 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 3 7 5
26 4031 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 4 10 7
27 4032 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 3 17 5
28 4033 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 1 6 2
29 4034 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 4 9 5
30 4035 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 1 9 1
31 4036 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 4 12 8
32 4037 โรงเรียนวัดลำเหย 1 16 5
33 4038 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 1 1 1
34 4039 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 9 11 11
35 4040 โรงเรียนวัดสระพัง 1 3 1
36 4041 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 9 41 19
37 4042 โรงเรียนวัดสองห้อง 1 3 2
38 4043 โรงเรียนวัดสามควายเผือก 2 2 2
39 4044 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 12 36 22
40 4045 โรงเรียนวัดหนองจิก 1 3 2
41 4046 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 5 12 9
42 4047 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 5 11 8
43 4048 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 9 23 16
44 4049 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 8 16 12
45 4050 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 2 3 3
46 4051 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 2 3 3
47 4052 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 2 12 5
48 4053 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 1 1 1
49 4054 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 7 51 19
50 4056 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 1 3 2
51 4058 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 11 53 19
52 4059 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 19 48 30
53 4005 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 2 2 2
54 4055 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 2 2 2
55 4057 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 9 10 10
56 4060 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 2 4 4
57 4061 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 1 1
58 4062 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 2 9 4
59 4063 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 2 13 5
รวม 229 646 372
1018

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 )
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]